Făurar de dragoste, dragoste de făurar

Standard

În seara zilei de 24 februarie 2016, la Cinematograful Balada, a avut loc spectacolul intitulat „Făurar de dragoste, dragoste de făurar” organizat de Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei”. Cu acest prilej, Sala de Lectură a Bibliotecii Judeţene Duiliu Zamfirescu Vrancea a fost prezentă în program cu o expoziţie de cărţi din literatura română dedicată iubirii şi cu un moment poetic, inspirat din poveştile de dragoste ale unor oameni de cultură români, moment interpretat de Ruxandra Dobre şi Alexandru Tudorache, elevi la Colegiul Naţional „Unirea” din Focşani.

Dintre poveştile de dragoste inspirate din viaţa reală, am selectat pe cele ale cuplurilor: Mihai Eminescu – Veronica Micle. Nichita Stănescu – Dora Stănescu. George Enescu – Maria Cantacuzino. Liviu Rebreanu – Fanny Rebreanu. George Topîrceanu – Otilia Cazimir. Ruxandra Dobre şi Alexandru Tudorache au interpretat declaraţiile de iubire ale acestor cupluri celebre, declaraţii descoperite în volumele de literatură din fondul de carte a Sălii de lectură. Pentru a transmite mai bine mesajul către public, tinerii noştri colaboratori Ruxandra şi Alexandru au fost însoţiţi de o prezentare power point care a ilustrat în imagini poveştile de dragoste.

Această prezentare necesită JavaScript.

Această prezentare necesită JavaScript.

Anunțuri

Sărbătoarea de Dragobete

Standard

Cu ocazia sărbătorii româneşti dedicate dragostei Dragobete, Colectivul Sălii de Lectură a Bibliotecii Judeţene Duiliu Zamfirescu Vrancea şi Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala interjudețeană Buzău-Vrancea au oferit seniorilor de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Focşani un program de poezie şi cântece închinate iubirii, pregătit de către membrii Asociației Nevăzătorilor din România.

În întâmpinarea primăverii, doamnele bibliotecare au oferit seniorilor buchete de ghiocei şi dulciuri şi au fost răsplătiţi de către aceştia cu promisiunea onorării parteneriatului cu alte activităţi care să unească înţelepciunea cărţii cu înţelepciunea senectuţii.

Această prezentare necesită JavaScript.

2016 – Anul Brâncuşi : 140 de ani de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi

Standard

Cu ocazia anului cultural Constatin Brâncuşi şi cu prilejul împlinirii a 140 de ani de la naştere Sala de Lectură a organizat o expoziţie, de ziua sculptorului român care a traversat graniţele ţării prin talentul său, ducând în Europa şi în lume simboluri şi teme folclorice româneşti. Expoziţia a cuprins imagini din atelierul personal al creatorului, ilustrate ale lucrărilor acestuia şi o selecţie de cărţi care evocă personalitatea artistului.

Această expoziţie a stat sub semnul mărturisirii lui Brâncuşi: „În atelierul meu, am creat ca un zeu, am poruncit ca un rege, am muncit ca un rob”.     

Această prezentare necesită JavaScript.

                    

Focșanii și Unirea

Standard

Într-un spaţiu al prieteniei şi al dragostei faţă de cultura română, la Sala de lectură și internet a Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea din strada Maior Sava nr. 4, a avut loc, în data de 22 ianuarie 2016, începând cu ora 1200, o întâlnire dedicată sărbătoririi a 157 de ani de la Unirea din 1859.         Cu această ocazie, domnul profesor de istorie Cezar Cherciu a susţinut prelegerea intitulată Focşanii şi Unirea, în faţa unui auditoriu format din bibliotecari şi o parte din membrii Asociației Nevăzătorilor din România, Filiala interjudețeană Buzău-Vrancea, parteneri ai bibliotecii. Domnul Cezar Cherciu ne-a purtat cu gândul şi cu bucuria prin vremuri de mare însemnătate pentru oraşul nostru şi pentru istoria naţională, amintindu-ne de idealul românesc al unităţii şi de inspiraţia cu care liderii politici ai neamului nostru au ştiut să unifice destinul moldovenilor cu cel al muntenilor într-un prim stat naţional. Partenerii de la Asociaţia Nevăzătorilor din Focşani ne-au bucurat inimile cu un concert dedicat Unirii, emoţionând sufletul asistenţei şi amintindu-i că patriotismul se trăieşte cu toată fiinţa.

Această prezentare necesită JavaScript.

Expoziţie de carte românească

Standard

Joi, 14 ianuaarie 2016, la Sala “Balada” din Focșani a avut loc un eveniment de excepție intitulat “TEMEI ŞI DĂINUIRE ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ”.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Părinți pentru Ora de Religie (APOR) Vrancea, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Ansamblul “Ţara Vrancei”, Liceul de Artă “Gheorghe Tattarescu”, Fundaţia Culturală “Simion Mehedinţi – Mioriţa”, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, Colegiul Economic “Mihail Kogălniceanu”, Şcoala “Ion Bazgan” Focşani şi Şcoala “Alexandru Vlahuţă” Gugeşti, cu ocazia Zilei Naţionale a Culturii.

Cu această ocazie Sala de lectură şi internet a Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a realizat o expoziţie de carte românească, un omagiu adus culturii româneşti.

Această prezentare necesită JavaScript.

Cu gândul la Eminescu

Standard

De Ziua Culturii Naţionale, Sala de lectură şi internet a Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a sărbătorit 166 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu. Cu ocazia acestei zile, începând cu ora 1130, un grup de bibliotecari de la secţia noastră a fost la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Focşani, din strada Fraternităţii, nr. 11, unde au făcut o donație de carte de 250 de volume din partea Bibliotecii Județene pentru persoanele aflate la vârsta seniorală. Această activitate, intitulată Cu gândul la Eminescu, a fost derulată în colaborare cu Căminul pentru Persoane Vârstnice Focşani, director Anca Lărgeanu-Apostol și Școala Gimnazială “Duiliu Zamfirescu” Focşani. Cu această ocazie, a fost susţinut un moment artistic de către membrii Corului „Armonia” al Şcolii Gimnaziale “Duiliu Zamfirescu” Focşani, coordonat de doamna profesoară Mitriţa Dumitrache, și un moment poetic oferit de voluntarii Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea. Evenimentul a fost organizat cu participarea Parohiei “Pogorârea Sf. Duh” Focşani.

În holul Sălii de lectură şi internet a Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a fost organizată o expoziţie de carete şi lucrări biografice dedicată lui Mihai Eminescu. Publicul bibliotecii a avut posibilitatea să adimire lucrările graficienilor Ligia Macovei şi Spiru Vergulescu.

Această prezentare necesită JavaScript.

In Memoriam Mihai Eminescu

Standard

Joi, 14 ianuarie 2016, începând cu ora 800, Sala de lectură şi internet a Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 1 din Străoane, domnii Sergiu Ghica, profesor de limba română, și Adrian Țiglea, P.R. al Bibliotecii Județene, au evocat personalitatea lui Mihai Eminescu. Cu acest prilej a fost prezentată elevilor o colecție de carte cu gândul de a-i apropia de slova eminesciană. Adrian Ţiglea mărturiseşte despre întâlnirea cu satul românesc şi cu elevii de la Şcoala nr 1. din Străoane, în zi de sărbătoare naţională: „din vreme în vreme, te întâlneşti cu satul românesc, în fiinţa sa dulce şi patriarhală, în plămădirea copiilor în inima cărora încă mai vorbeşte codrul, în obrajii cărora roşeşte lumina pură a vieţii. Astăzi am pornit la drum prin frumuseţea de fiinţă a copiilor de ţăran, care-şi poartă sărăcia cu demnitate, inocenţa cu hotărâre, bunul simţ şi sclipirea minţii cu naturaleţe. Mi-a fost dat să întâlnesc chipuri vesele şi obraji trişti, copii bine îmbrăcaţi, dar şi suflete care abia aşteaptă mărunta hrană oferită gratuit de către şcoală. Cu toţii atenţi, cu toţii încântaţi că pot să se ia la poveste cu un străin, într-o firească desfăşurare a vorbei, înlăuntrul unei tainice confesiuni. Am scotocit prin zestrea cuvintelor şi a gândurilor şi am căutat să le vorbesc cât mai atent, cât mai responsabil pentru sentimentele şi emoţiile născute în firea lor patriarhală, m-am străduit să le împletesc metafore potrivite de încurajare şi verbe de consideraţie, căutând să nu epatez inima lor senină, dimpotrivă, să urmez firul sentimentelor care se ţesea pe moment, înlăuntrul întâlnirii cu liniştea privirii lor. M-au ajutat mult sedimentele vieţii copilărite la sat, în leagănul bunicilor şi-al fericirii. Am simţit blândeţea zilei senine împuternicindu-mi sufletul să le rostească elevilor din adevărurile fiinţei mele plămădite în sacralitatea bătăturii bunicilor mei, izvor de fericire şi armonie sufletească pentru copilul care eram, pe care-l voi fi păstrat în pridvorul cel bun al inimii mele. Astăzi am simţit o chemare fină a sentimentului românesc al fiinţei, am avut părtăşie cu o secvenţă de basm din dimensiunea românească a existenţei – sub înfăţişarea sa caldă, senină, îmblânzită cu firea”.

Această prezentare necesită JavaScript.